Monthly Archives: augusti 2018

Förlista fartyg påverkar miljön

Post Image

Utefter Sveriges kust finns ca 17 000 förlista skepp, båtar och fartyg. Dessa utgör ett hot mot allt levande i havet. Växter, fiskar, djur m.m. riskerar att påverkas av dessa vrak på olika sätt. Av dessa 17 000 skepp har Sjöfartsverket bedömt att ungefär 3000 av dem utgör en risk att vara miljöfarliga, 300 fartyg […]

Läs Mer

Spöknät i haven hotar djurlivet

Post Image

Fiskare som tappar ett av sina nät innebär ingen större katastrof för dem i längden. De tappar en liten del av sin inkomst och får köpa in ett nytt nät för fortsatt fiske. För haven och djurlivet är det däremot en större fara!

Läs Mer

Minröjning i Östersjön

Post Image

Att det finns oexploderade minor i Östersjön utgör idag ett av de stora miljöhoten i havet. Man kan lätt förstå de skador en mina kan göra om den sprängs, både precis i stunden men även fortsättningsvis då de skador den skapar orsakar en längre påfrestning på miljön. Under första- och andra världskriget lades det ut […]

Läs Mer