Daily Archives: augusti 5, 2018

Minröjning i Östersjön

Post Image

Att det finns oexploderade minor i Östersjön utgör idag ett av de stora miljöhoten i havet. Man kan lätt förstå de skador en mina kan göra om den sprängs, både precis i stunden men även fortsättningsvis då de skador den skapar orsakar en längre påfrestning på miljön. Under första- och andra världskriget lades det ut […]

Läs Mer