Monthly Archives: november 2018

Järn i kampen mot övergödning

Post Image

Trots att näringstillströmningen från land har minskat markant de senaste åren kvarstår problemet med övergödning i de grunda vikarna längs Östersjökusten. Man tror att anledningen till detta är en minskad förmåga hos bottnarna att binda fosfor. För att hitta en lösning på problemet undersöker man nu möjligheten att tillföra fosforbindande ämnen. Syrebrist i sedimenten hos […]

Läs Mer

Sea Shepherd – handling före ord

Post Image

Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) är en miljöorganisation som specialiserat sig på att avslöja och direkt bekämpa olagligheter, främst till sjöss. Syftet är att skydda ekosystem och djur i den marina miljön. Organisationen grundades 1977 i USA av den tidigare Green Peacemedlemmen Paul Watson. Paul fick lämna Green Peace efter att ha kommit i konflikt […]

Läs Mer

Naturskyddsföreningens kamp för Östersjön

Post Image

Naturskyddsföreningen har drivit sin kamp för Sveriges och angränsande natur i över 100 år. Föreningen kommer ständigt med nya förslag på hur man skall jobba för att skydda naturen, fjällen och haven. Oftast är det en hård och envis kamp som förs eftersom att det alltid dröjer mellan förslag från föreningen och myndigheternas beslut. Den […]

Läs Mer

Fara för Östersjötorsken

Post Image

Torsken är en fisk som håller till i djupa och kalla hav. Under de senaste decennierna har torsken i Östersjön blivit mindre och mindre till storleken och reproducerar sig i allt yngre ålder. Det här är ett tecken på att torskbeståndet blivit stressat. Östersjötorsken är unik i sitt slag eftersom att den klarar den låga […]

Läs Mer