Author Archives: Emil

Plastavfall i våra sjöar

Post Image

Har du hört talas om plastinitiativet? Allt fler företag inom dagligvaruhandeln skriver under det och visar att de vill bidra till att skapa en mer hållbar värld för sina konsumenter. Det är inte endast i sjöar plast är ett stort problem utan för hela miljön.  Varje år växer den mängd avfall som består av någon […]

Läs Mer

Brist på vatten i världen

Post Image

Ungefär en femtedel av alla länder i världen kommer att möta en allvarlig vattenbrist år 2040 eftersom klimatförändringen kommer att avbryta sin normala nedbördsmönster och befolkningstillväxten kommer också att innebära ökad konsumtion. Dessa siffor och mer fakta har kommit fram enligt en analys av en ideell världsorganisation vid namn World  Resources Institute (WRI). Studien har […]

Läs Mer

Vattenkraft

Post Image

Vattenkraft är en förnybar energikälla som tillsammans med vindkraft och solenergi är ett mer miljövänligt val som påverkar jorden mindre.

Läs Mer

Vattenföroreningar

Post Image

Tillgång till rent vatten är bokstavligen livsviktig. Utan vatten lever ingenting, varken växter eller djur. Vatten har till och med förändrat jordens form.

Läs Mer

4 Ocean – Armband för och av haven

Post Image

För att livet på jorden, som vi känner det, ska fortsätta är det en förutsättning med friska hav. Företaget 4 Ocean har blivit vida känt för sina armband som används för att bekosta deras arbete med att rena haven från skräp. De har idag mer än 150 anställda runtom i världen som arbetar med att […]

Läs Mer

Ny vattenreningsteknik minskar utsläppen

Post Image

Dagens samhälle tillverkar och använder sig av allt mer syntetiska kemikalier. Detta utgör ett allt större hot mot havsmiljön och det kräver påhittiga och kreativa lösningar för att komma till bukt med problemet. Nya typer av vattenreningstekniker kan ge stora effekter när det gäller att minska skador på hav och miljö och att minska utsläppen. […]

Läs Mer

Sjötrafikens miljöpåverkan

Post Image

Det är idag en mycket intensiv sjötrafik på Östersjön och de utsläpp som kommer från fartygen påverkar havsmiljön på ett negativt sätt. Trafiken och miljöpåverkan skulle kunna minskas med planering och en kraftigare styrning av trafiken, bort från de mest utsatta områdena. Sjöfarten är en mycket viktig del av den internationella och globala transportverksamheten och […]

Läs Mer

Järn i kampen mot övergödning

Post Image

Trots att näringstillströmningen från land har minskat markant de senaste åren kvarstår problemet med övergödning i de grunda vikarna längs Östersjökusten. Man tror att anledningen till detta är en minskad förmåga hos bottnarna att binda fosfor. För att hitta en lösning på problemet undersöker man nu möjligheten att tillföra fosforbindande ämnen. Syrebrist i sedimenten hos […]

Läs Mer