Olika lösningar till vattenbristen

För att hitta lösningar måste man förstå de bakomliggande orsakerna till problemet. Orsaker till vattenbrist är flera så naturligtvis behövs det flera lösningar också. Vattenbrist kan bero på fysisk vattenbrist eller en brist av tillgänglighet. Vattenbrist drivs av växande användning av sötvatten och utarmning av användbara sötvattenresurser. Det finns naturliga brister som torka och det […]

Läs Mer

Övergödning i Östersjön

Post Image

Östersjön är ett medelhav. Det vill säga att det är nästan, men inte helt, inneslutet av landmassor. Minst tre fjärdedelar av Europas hav lider av miljöföroreningar förgiftningar. Bland dem som har drabbats värst är Östersjön. Över 90% av Östersjön är förorenade med miljögifter enligt Europeiska miljöbyrån. Och en stor del av miljöföroreningar består av överskott […]

Läs Mer

Plastavfall i våra sjöar

Post Image

Har du hört talas om plastinitiativet? Allt fler företag inom dagligvaruhandeln skriver under det och visar att de vill bidra till att skapa en mer hållbar värld för sina konsumenter. Det är inte endast i sjöar plast är ett stort problem utan för hela miljön.  Varje år växer den mängd avfall som består av någon […]

Läs Mer

Brist på vatten i världen

Post Image

Ungefär en femtedel av alla länder i världen kommer att möta en allvarlig vattenbrist år 2040 eftersom klimatförändringen kommer att avbryta sin normala nedbördsmönster och befolkningstillväxten kommer också att innebära ökad konsumtion. Dessa siffor och mer fakta har kommit fram enligt en analys av en ideell världsorganisation vid namn World  Resources Institute (WRI). Studien har […]

Läs Mer

Vattenkraft

Post Image

Vattenkraft är en förnybar energikälla som tillsammans med vindkraft och solenergi är ett mer miljövänligt val som påverkar jorden mindre.

Läs Mer

Vattenföroreningar

Post Image

Tillgång till rent vatten är bokstavligen livsviktig. Utan vatten lever ingenting, varken växter eller djur. Vatten har till och med förändrat jordens form.

Läs Mer

4 Ocean – Armband för och av haven

Post Image

För att livet på jorden, som vi känner det, ska fortsätta är det en förutsättning med friska hav. Företaget 4 Ocean har blivit vida känt för sina armband som används för att bekosta deras arbete med att rena haven från skräp. De har idag mer än 150 anställda runtom i världen som arbetar med att […]

Läs Mer

Ny vattenreningsteknik minskar utsläppen

Post Image

Dagens samhälle tillverkar och använder sig av allt mer syntetiska kemikalier. Detta utgör ett allt större hot mot havsmiljön och det kräver påhittiga och kreativa lösningar för att komma till bukt med problemet. Nya typer av vattenreningstekniker kan ge stora effekter när det gäller att minska skador på hav och miljö och att minska utsläppen. […]

Läs Mer

Sjötrafikens miljöpåverkan

Post Image

Det är idag en mycket intensiv sjötrafik på Östersjön och de utsläpp som kommer från fartygen påverkar havsmiljön på ett negativt sätt. Trafiken och miljöpåverkan skulle kunna minskas med planering och en kraftigare styrning av trafiken, bort från de mest utsatta områdena. Sjöfarten är en mycket viktig del av den internationella och globala transportverksamheten och […]

Läs Mer

Järn i kampen mot övergödning

Post Image

Trots att näringstillströmningen från land har minskat markant de senaste åren kvarstår problemet med övergödning i de grunda vikarna längs Östersjökusten. Man tror att anledningen till detta är en minskad förmåga hos bottnarna att binda fosfor. För att hitta en lösning på problemet undersöker man nu möjligheten att tillföra fosforbindande ämnen. Syrebrist i sedimenten hos […]

Läs Mer

Sea Shepherd – handling före ord

Post Image

Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) är en miljöorganisation som specialiserat sig på att avslöja och direkt bekämpa olagligheter, främst till sjöss. Syftet är att skydda ekosystem och djur i den marina miljön. Organisationen grundades 1977 i USA av den tidigare Green Peacemedlemmen Paul Watson. Paul fick lämna Green Peace efter att ha kommit i konflikt […]

Läs Mer

Naturskyddsföreningens kamp för Östersjön

Post Image

Naturskyddsföreningen har drivit sin kamp för Sveriges och angränsande natur i över 100 år. Föreningen kommer ständigt med nya förslag på hur man skall jobba för att skydda naturen, fjällen och haven. Oftast är det en hård och envis kamp som förs eftersom att det alltid dröjer mellan förslag från föreningen och myndigheternas beslut. Den […]

Läs Mer

Fara för Östersjötorsken

Post Image

Torsken är en fisk som håller till i djupa och kalla hav. Under de senaste decennierna har torsken i Östersjön blivit mindre och mindre till storleken och reproducerar sig i allt yngre ålder. Det här är ett tecken på att torskbeståndet blivit stressat. Östersjötorsken är unik i sitt slag eftersom att den klarar den låga […]

Läs Mer

Östersjön – går utvecklingen att vända?

Post Image

Östersjön, vårt vackra hav, är tyvärr ett av de mest förorenade haven i världen. Den ökade sjöfarten, överfiske, övergödning och ett stort utsläpp av miljögifter har gjort Östersjön till ett hav i kris. Vi har allt att vinna på att rädda Östersjön, och ja, det går att vända utvecklingen!

Läs Mer

Mer plast än fisk i haven – Snart en verklighet

Post Image

Haven är en förutsättning för att det skall kunna finnas liv på jorden. De upptar ungefär 70 procent av jordens yta. Ungefär 40 procent av jordens befolkning bor nära haven och många är beroende av det för att kunna försörja sig och sina familjer. Haven påverkas idag till mycket stor del av hur vi människor […]

Läs Mer

Strandstädning – digitalisering underlättar

Post Image

Årligen driver det in allt mer skräp till våra stränder. Förr i tiden var skräp oftast organiskt och det förmultnade efter en tid, vanligtvis efter något eller några år. I dag består skräpet mestadels av plast, ändå upp mot nittio procent, och resten är glas och metallskräp. Det moderna skräpet förmultnar inte utan blir liggandes […]

Läs Mer

Förlista fartyg påverkar miljön

Post Image

Utefter Sveriges kust finns ca 17 000 förlista skepp, båtar och fartyg. Dessa utgör ett hot mot allt levande i havet. Växter, fiskar, djur m.m. riskerar att påverkas av dessa vrak på olika sätt. Av dessa 17 000 skepp har Sjöfartsverket bedömt att ungefär 3000 av dem utgör en risk att vara miljöfarliga, 300 fartyg […]

Läs Mer

Spöknät i haven hotar djurlivet

Post Image

Fiskare som tappar ett av sina nät innebär ingen större katastrof för dem i längden. De tappar en liten del av sin inkomst och får köpa in ett nytt nät för fortsatt fiske. För haven och djurlivet är det däremot en större fara!

Läs Mer

Minröjning i Östersjön

Post Image

Att det finns oexploderade minor i Östersjön utgör idag ett av de stora miljöhoten i havet. Man kan lätt förstå de skador en mina kan göra om den sprängs, både precis i stunden men även fortsättningsvis då de skador den skapar orsakar en längre påfrestning på miljön. Under första- och andra världskriget lades det ut […]

Läs Mer