Minröjning i Östersjön

Att det finns oexploderade minor i Östersjön utgör idag ett av de stora miljöhoten i havet. Man kan lätt förstå de skador en mina kan göra om den sprängs, både precis i stunden men även fortsättningsvis då de skador den skapar orsakar en längre påfrestning på miljön. Under första- och andra världskriget lades det ut många minor i Östersjön. Anledningen till mineringarna var att hindra motsatta sidan, fienden, att röra sig i vissa områden. Såväl Sverige som Ryssland, Tyskland och de allierade styrkorna har lagt ut dessa minor. Under de båda världskrigen fälldes ca 165 000 minor totalt av alla parter tillsammans. Många av dessa röjdes i anslutning till kriget men många av dem sjönk eller drev i väg med strömmarna. Man uppskattar att det finns ungefär 40 000 oexploderade minor i Östersjön i dagsläget.

Fortsätt läsa ”Minröjning i Östersjön”