Brist på vatten i världen

Ungefär en femtedel av alla länder i världen kommer att möta en allvarlig vattenbrist år 2040 eftersom klimatförändringen kommer att avbryta sin normala nedbördsmönster och befolkningstillväxten kommer också att innebära ökad konsumtion. Dessa siffor och mer fakta har kommit fram enligt en analys av en ideell världsorganisation vid namn World  Resources Institute (WRI). Studien har rankat alla länder enligt svårighetsgraden av vattenkrisen de kommer att möta och Mellanöstern har uppstått som den mest utsatta regionen. Fjorton av de 33 länder som mest sannolikt kommer in i vattenkrisen är i denna region, inklusive nio som anses vara mycket mottagliga.

Dessa nio är länderna Bahrain, Kuwait, Palestina, Qatar, Förenade Arabemiraten, Israel, Saudiarabien, Oman och Libanon. Andra nationer som kommer att få problem är de stora ekonomierna i USA, Kina och Indien. Dessa länder har redan problem med vattenbrist och kommer att fortsätta att möta liknande nivåer av vattenkriser år 2040. Vissa regioner, inklusive sydvästra USA och Nigxia-provinsen i Kina, kommer att uppleva en fördjupning av underskottet av vatten från 40 till 70 procent. Australien, Indonesien, Filippinerna, Mongoliet, Namibia, Sydafrika, Botswana, Peru, Chile och flera nordafrikanska länder kommer att gå in i vattenkrisen år 2040. För själva forskningen så har flera forskare delat världen i flera mindre regioner och har associerat utfällningsprognoser med beräkningar av befolkningstillväxt. Trots att klimatförändringen och befolkningstillväxten är de dominerande faktorerna så varierar dynamiken som sätter press på vattenresurser från region till region. Till exempel uppskattar WRI att Chile kommer att flytta från en måttlig vattenbrist i år 2010 till en extremt hög nivå år 2040 på grund av ökad temperatur och förändrade regnmönster.

Botswana och Namibia har redan vattenproblem som kommer att förvärras på grund av klimatförändringen. Noah Diffenbaugh, som är professor vid Stanford University of Enviromental Sciences, har länge skrivit olika artiklar som uppmanat människor att ta hand om vattnet som nu håller på att försvinna. Han anser också att denna vattenkris kommer att vara annorlunda i varje land och olika lösningar kommer att behövas för varje. Experter säger att jordbruket, som använder 70 till 90 procent av landets regnvatten, behöver effektivare, torra resistenta grödor och andra tekniker. Flera nya studier hävdar att resultaten av vattenkrisen kan vara kaos och konflikt, särskilt i regioner som redan påverkats av krisen, som Mellanöstern och Afrika.

Nackdelar

Ekosystem som skapas runt vattnet är störst i världen. Enligt rapporten från Planet Viey år 2018 har sötvattenpopulationer minskat med 83% sedan år 1970 fram till idag. Situationen skiljer sig inte mycket när vi relaterar till Europa. Vattenkvaliteten och vattenkällorna försämras i en alarmerande takt. Vad har haft och fortsätter att få allvarliga konsekvenser för våra liv, ekonomin och naturligtvis vildmarken. Det är en kamp mot klockan men vi har fortfarande en chans att rädda vattnet och fauna. Väldigt många konsekvenser kommer att ske världen över som kommer beröra människor så väl som djur och många av dessa konsekvenser kommer inte kunna repareras. För detta måste fler människor, helst alla, vara med och göra sitt bästa för att aktivt medverka i att rädda vår planet.