Mer plast än fisk i haven – Snart en verklighet

Haven är en förutsättning för att det skall kunna finnas liv på jorden. De upptar ungefär 70 procent av jordens yta. Ungefär 40 procent av jordens befolkning bor nära haven och många är beroende av det för att kunna försörja sig och sina familjer. Haven påverkas idag till mycket stor del av hur vi människor lever och de är mycket utsatta. Av alla koldioxidutsläpp som människan gjort det senaste århundradet har haven tagit upp lite mer än 40 procent. Det innebär att livet i havet, växter och djur, påverkas mycket negativt till följd av den försurning som koldioxidutsläppen medför. Till följd av alla utsläpp så har medeltemperaturen stigit och flera av de arter som lever där riskerar att utrotas.

Mer plast än fisk, bara ett trettiotal år bort

Plasten är ett av de absolut största hoten mot våra hav. Mellan 5 och 13 miljoner ton plast hamnar årligen i havet och 80 procent av detta kommer från fastlandet. Det är via floder, regn och vind som plaster och skräp hamnar i haven. Plasten bryts aldrig riktigt ned som organiskt material utan sönderdelas bara till mycket små bitar och hamnar sedan i fiskar och andra havslevande djur. Stora plastdelar och ansamlingar av plast som flätats ihop till stora sjok kan utgöra dödsfällor där större däggdjur och fåglar fastnar. Om utvecklingen fortsätter i samma tempo som nu kommer andelen plast i haven snart vara större än andelen fisk. Detta kommer att ske kring år 2050, det vill säga om ungefär trettio år. En annan faktor som spelar in här är hur utfiskningen fortsätter att pågå.

Överfisket

Att man överfiskar innebär att man tar upp mer fisk än vad som är gångbart kopplat mod fiskens bestånd och fortplantning. Stort upptag, liten reproduktion, leder till att vissa arter utrotas. De vanligaste arterna som idag hotas av överfiske är torsk och sill. Det är inte bara den art som hotas som riskeras utan hela ekosystemet bestående av andra fiskar och organismer i havet. Det vi måste börja fokusera på för att vända trenden är att fundera på vilka fiskar vi konsumerar. Många hävdar att det absolut bästa är att gå över till en helt växtbaserad kost. Att ta tillvara på och återvinna uttjänad plast är en förutsättning och att minska plastanvändandet, men framför allt att aldrig kasta plast i naturen.

Hur kan man minska användandet av plast

Det är mycket man som enskild person kan göra för att minska plastanvändandet. I ett vanligt hushåll är köket det ställe där plastkonsumtionen är som störst. Ett exempel på hur man kan minska plastanvändandet är att välja husgeråd såsom stekspadar, skedar m.m. som är tillverkade av trä eller metall istället för plast. Man bör inte använda sig utav teflongrytor och teflonstekpannor då teflon är en plast som avger mycket giftiga ämnen under upphettning. Använd istället grytor och stekpannor i rostfritt stål eller gjutjärn. Även utanför köket använder vi produkter som innehåller mycket plast. Det många inte vet om är att det finns mycket plast i kläder som innehåller acryl och elastan. Tänk på att försöka köpa kläder som är gjorda av hampa och bomull för att göra det du kan för miljön.