Olika lösningar till vattenbristen

För att hitta lösningar måste man förstå de bakomliggande orsakerna till problemet. Orsaker till vattenbrist är flera så naturligtvis behövs det flera lösningar också. Vattenbrist kan bero på fysisk vattenbrist eller en brist av tillgänglighet. Vattenbrist drivs av växande användning av sötvatten och utarmning av användbara sötvattenresurser. Det finns naturliga brister som torka och det finns konstgjorda vattenbrist som när företag får förorena vattnet och inte hållas ansvariga för sanering.

Orsaker

i en öken finns ingen tillgång till vatten utan att man borra djup brunnar. Eller vattnet kan vara tillgängligt men inte drickbart. Vattenbrist kan orsakas av torka eller föroreningar av en tidigare bra vattenkälla. Hydro fracking är en viktig orsak till detta. Dålig avfallshantering, vare sig avloppsvatten eller kemikalier från fabriker, är en vanlig orsak till förorening av tidigare rent vatten. Ibland begränsar diktatoriska regeringar tillgången till vatten som ett sätt att kontrollera folket. Militära konflikter kan skapa stora problem med tillgänglighet till resurser. Även efter att kriget har tagit slut kan den lokala infrastrukturen vara så skadad eller rentav så att det fortfarande saknas tillgång till rent vatten. Överutnyttjande, särskilt när industri pumpar mer vatten ur marken än naturen kan ersättas med naturliga medel, är en stor orsak till vattenbrist. Samtidigt kan orättvis vattenfördelning orsaka oavsiktliga konstgjorda vattenbrist.

Lösningar

Det viktigaste lösning är att sluta behandla vatten som en handelsvara som köps och säljs på den nationella eller globala marknaden för att göra största vinsten. Vatten är livet. Utan det dör folk. Bara av den anledning måste vattnet behandlas som en rättighet inte som en handelsvara.

En del lösningar är politiska. Regionala och kommunala system för att återvinna regnvatten och annat vatten. Teknologiska framsteg kan hjälpa till att lösa problemet med vattenbrist, men det betyder inte att människor kan eller bör fortsätta slösa med vatten.

Avsaltningsanläggningar kan vara en stor hjälp, särskilt när det handlar om stader i näraheten av havet. Kapstaden är ett exempel. För närvarande är avsaltningsanläggningar mycket dyr att driva och underhålla. Men  avsaltningsanläggningar som drivs av solenergi skulle vara billigare och ha mindre koldioxidavtryck. Nu utvecklar Saudiarabien sådana anläggningar. Eller så kan man göra som Storbritannien och utveckla småskaliga avsaltningsanläggningar för jordbruks. Men dessa innovationer kräver stora kapitalinvesteringar för teknisk forskning. Och för det krävs en bred investering som överskrider regionala och till och med nationella gränser. Ett viktig sätt att sluta föroreningar av de nuvarande vattenkällorna är med förordningar och strikt tillämpning av regler. Dessutom kan mer avancerade vattenreningsanläggningar ta bort föroreningar på ett effektiv sätt. Plus måste man förbättra avloppssystem så att färskt dricksvatten inte förorenas med skadliga bakterier.

Naturen är den bästa lösningen. Det går att återställa naturområden genom att plantera träd och andra växter som tillhör regionen. Det är viktig att lyssna på ursprungsbefolkningar runt om i världen och ta läran av deras erfarenhet när det gäller att hantera sin miljö så att både människor och naturen kan samexistera. Samtidigt behöver man mer vattensnål teknologi. Redan idag har många hushåll effektiva hushållsapparater som exempelvis diskmaskin som är betydlig mer vatten och energisnål än tidigare hushållsapparater. Men det kommer att kräva mer än bara vad enskilda hushåll kan göra för att möta de utmaningar som vattenbristen ställer. Stater måste uppdatera och uppgradera infrastrukturen.  Förbättred logistik skulle betyda att bara vatten som behövdes skulle överföras.