Östersjön – går utvecklingen att vända?

Östersjön, vårt vackra hav, är tyvärr ett av de mest förorenade haven i världen. Den ökade sjöfarten, överfiske, övergödning och ett stort utsläpp av miljögifter har gjort Östersjön till ett hav i kris. Vi har allt att vinna på att rädda Östersjön, och ja, det går att vända utvecklingen!

Ett hav i kris

Det är dåligt ställt med Östersjön i dagsläget. Bottendöden sprider sig mer och mer för varje dag som går. På grund av den skadliga algblomningen hindras vi varje sommar från att bada och njuta av havet. Vi måste till och med undvika att äta fet fisk från Östersjön. Under en väldigt lång tid har djuren och fisken som lever i Östersjön anpassat sig efter situationen men nu snart är gränsen passerad. Havet klarar inte mer, vi står i en korsning där vi måste välja rätt väg för att åter väcka liv i Östersjön.

Algblomning och övergödning

Den största utmaningen för att rädda Östersjön är att komma tillrätta med övergödningen som leder till algblomning, bottendöd och syrebrist. Det som orsakar övergödning är när det kommer ut för mycket av växtnäringarna kväve och fosfor i vattnet. Det kommer från de ungefär 90 miljoner människor som bor kring Östersjön och dess tillflöden. Utsläppen kommer exempelvis från jordbruk trafik och industrier. Utsläppen har faktiskt minskat kraftigt de senaste åren men trots det krävs ytterligare minskningar för att lyckas vända trenden helt. Den växtnäring som rinner ut i havet idag har minskat till den grad att den nu är nere på samma nivåer som på 50-talet. Trots det är siffran alldeles på tok för hög. Det släpps ut ungefär en miljon ton kväve och nästan 30 000 ton fosfor i havet varje år. Siffran varierar naturligtvis lite beroende på väder och nederbörd. Det är jordbruken och industrin som står för den största delen av alla utsläpp. Resultaten av de ökade halterna gödningsmedel i havet blir att det känsliga marina ekosystemet förändras och många växt- och djurarter kan inte adaptera sig till de stora förändringarna utan dukar under. Det finns ett fåtal arter som klarar av att anpassa sig efter de nya förhållandena som då får en extraskjuts av alla tillförda näringsämnen. Resultatet blir då att tillväxten skenar och ett mycket tydligt exempel på detta är just algblomningen.

Åtgärder

Vad kan vi då göra för att minska algblomningen och övergödningen och vända trenden för Östersjön? Först och främst måste det till en samverkan mellan alla länder kring Östersjön och ett politiskt förankrat åtgärdsprogram. Det är lyckligtvis redan på gång. Världsnaturfonden vill att Sverige fortsätter med sina kraftfulla åtgärder för att minska övergödningen och att man driver denna fråga hårt i EU. Vidare krävs även att man ställer betydligt hårdare miljökrav på jordbruket och jordbrukspolitiken. Jordbruks- och näringsdepartementet måste driva hårdare politik och avsätta mer resurser i form av pengar till att stoppa övergödningen. Vad kan man som enskild medborgare göra för att dra sitt strå till stacken? Man ska se till att ha ordentliga avlopp i sommarstugor i skärgården. Man ska också se till att tömma båtarnas latriner i hamn, på där avsedd plats och du kan använda dig av WWF-s guide för att äta mindre och bättre kött.

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något!