Sea Shepherd – handling före ord

Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) är en miljöorganisation som specialiserat sig på att avslöja och direkt bekämpa olagligheter, främst till sjöss. Syftet är att skydda ekosystem och djur i den marina miljön. Organisationen grundades 1977 i USA av den tidigare Green Peacemedlemmen Paul Watson. Paul fick lämna Green Peace efter att ha kommit i konflikt med styrelsen för att han tenderade att bryta mot Green Peaces policy om ”icke våld”. Sea Shepard arbetar över hela världen med sina försök att rädda djur. 

Det gäller såväl sälar som hajar, delfiner som havssköldpaddor. Mest uppmärksammad är organisationen för sin kamp mot valjakten som japanerna bedriver i den Antarktiska Oceanen. För att kunna bedriva den verksamheten i den mån som de gör har de fem fartyg till förfogande; Steve Irwin, Brigitte Bardot, Sam Simon, Bob Barker och Ocean Warrior. Man kan säga att organisationen delar världsopinionen. De har ungefär lika stort stöd, som folk och organisationer som motarbetar dem. För att nå ut med sina budskap samarbetar de sedan 2008 med Tv-kanalen Animal Planet med vilka de gör programmet Whale Wars, som följer organisationens kamp mot den japanska valjakten.

Finansiering av organisationen

Sea Shepherd är en miljöorganisation som är fristående och därför utan statliga bidrag till sin verksamhet men på grund av sitt arbete har de dock, i USA, fått skattelättnader. Ungefär 15 procent av organisationens tillgångar och omsättning läggs på administrativa kostnader och resterande 85 procent på verksamhet och aktioner. Organisationens finansiering kommer i stort från olika företag och personliga donatorer som sponsrar. Steve Wynn och John Paul DeJoria är två av de stora kända donatorerna. Organisationen drivs av en liten grupp människor med lön och resten frivilliga. Grundaren Watson tror på att hålla organisationen liten, men verksamheten och aktionerna stora.

De första åren och det första fartyget

Paul Watson hade sedan början av 1970-talet varit en mycket inflytelserik medlem i Green Peace. Hans metoder stred dock mot deras policy om samtal, förhandlingar och fredliga lösningar. Detta ledde till att han röstades bort ut styrelsen med 11 röster mot 1. Det var han själv som röstade emot. Bara ett par månader efter att han fått lämna Green Peace bildade han, utan finansiering, en organisation som sedermera skulle bli Sea Shepherd. Trots att huvudmålet var att skydda sälar och valar så blev den första aktionen uppe på land.  Man reste till Östra Afrika för att hjälpa till i kampen om att rädda elefanter undan tjuvjakt. Detta ledde till att Watson, via organisationer i Afrika, kunde finansiera köpet av det första fartyget, Sea Shepherd. Fartygets första uppdrag, i mars 1979, bestod i att hindra en säljakt i östra Kanada. Samma år uppmärksammades organisationen för att ha rammat ett valfångstfartyg.

Striden mot den japanska valjakten fortsätter

Sedan 2005 åker Sea Shepherd till Antarktiska oceanen varje år för att störa och förhindra den japanska valjakten. Valjaktsäsongen börjar i december och håller på fram till mars. Det dröjer oftast flera veckor innan Sea Shepherd lyckas lokalisera de japanska valfångstfartygen men när de är lokaliserade så går taktiken ut på att ge japanerna så mycket ekonomiska förluster som möjligt för att de snarast ska upphöra med valfångsten.