Spöknät i haven hotar djurlivet

Fiskare som tappar ett av sina nät innebär ingen större katastrof för dem i längden. De tappar en liten del av sin inkomst och får köpa in ett nytt nät för fortsatt fiske. För haven och djurlivet är det däremot en större fara!

Fara för miljö och djurliv

Äldre nät var gjorda av garn och därmed nedbrytbara av naturen även fast det handlar om väldigt lång tid. De nya näten som är gjorda av nylon och andra syntetmaterial kan däremot inte brytas ned av naturen mer än genom nötning mot stenar eller andra saker och bryts då ner till mindre partiklar som kan misstas för mat av plankton som sedan blir till mat för fiskar och andra djur och på så sätt bli kvar i näringskedjan och till slut hamna som mat på våra bord. Den största faran med spöknäten är dock hur de hotar djurlivet. När ett spöknät, eller andra redskap som till exempel hummertinor, förloras i havet så börjar farorna ganska omgående. Näten fortsätter jaga fisk och fångar allt som kommer i sin väg. Eftersom ingen vet var de finns kan ingen plocka upp nätet och tömma dem, för att ta reda på fisken och släppa tillbaka de saker som inte ska tas tillvara på i havet igen, så driver de omkring eller fastnar i något och fiskar och annat liv kan inte komma loss. De blir därför kvar i nätet tills de dör av hunger eller av skärsår eller att de kvävs till döds. Näten utgör även fara för dykare i haven som riskerar att fastna i nätet. Tyvärr är det inte bara själva näten som utgör fara och miljöförstörelse utan det används även blytyngder för att hålla näten nere och bly är såklart allt annat än bra för miljön.

Vad kan göras, och vad görs?

Idag görs många insatser för att hitta och få bort spöknäten ur haven men tyvärr görs inte på långa vägar tillräckligt eftersom näten är många och haven så stora att det inte är möjligt att genomsöka allt, eller ens en bråkdel. De insatser som görs är små insatser av ideella organisationer eller privata insatser eftersom det inte finns pengar för att göra större insatser. Idag jobbas det hårt med att få folk att vakna och först och främst uppmärksamma att problemet existerar och varför det är så farligt och vilja hjälpa till att lösa problemet. Vi ska inte gå in på att nämna några speciella insatser som görs idag då det såklart finns massor av små organisationer och privata insatser som inte ens finns officiellt utan som jobbar i det tysta. Men det finns massor av stora organisationer som arbetar med detta och som alla kan vara med och stödja.

Det kommer behövas stora insatser för att få bort ens en bråkdel av alla spöknät men såklart gör även alla små insatser skillnad. Man räknar med att kostnaden för att få upp bara ett spöknät är nästan 30 000 kronor och det finns idag ingen siffra på hur många nät som finns lösa i haven, men det är många! Som man brukar säga om så många saker så kan ingen göra allt men alla kan göra något!