Strandstädning – digitalisering underlättar

Årligen driver det in allt mer skräp till våra stränder. Förr i tiden var skräp oftast organiskt och det förmultnade efter en tid, vanligtvis efter något eller några år. I dag består skräpet mestadels av plast, ändå upp mot nittio procent, och resten är glas och metallskräp. Det moderna skräpet förmultnar inte utan blir liggandes under väldigt lång tid, årtionden eller kanske århundraden, om ingen städar bort det. För djur som lever i havsmiljö är små plastbitar det farligaste. Anledningen är att de kan tro att plasten är mat. Större plastbitar är farliga ur det hänseendet att de kan trassla in sig i det och fastna. På Bohuskusten sköljs det upp ungefärligen en kubikmeter med skräp per timme, året om. Intresset för att städa bort detta skräp har på slutet blivit allt större. I dagens moderna samhälle finns ett digitalt hjälpmedel att tillgå som ska göra det lättare göra en insats för miljön. Kustkommunerna städar upp det mesta av skräpet som kommer från kommuninvånarna och turisterna men de har inga resurser, varken personellt eller ekonomiskt, att ta hand om det skräp som kommer in från havet. Därigenom är de beroende av volontärhjälp för att hålla kusterna rena.

En ny folkrörelse i miljöns tecken

Det ser ut som att strandstädningen är på väg att bli en folkrörelse. Mest troligt beror det på att man känner att det man gör är ett konkret bidrag till att rädda miljön. Det kan även vara att man känner gemenskap med grannar, sommarstugegrannar och ortsbor när man städar tillsammans. Med den digitala hjälpen har du stor valfrihet. Du kan välja om du vill städa på egen hand eller om du vill vara del av en större städaktion. Du kan du med hjälp av strandstädarkartan som Ren Kust har tagit fram hitta eller lägga upp ett arbete för en närliggande strand. Strandstädarkartan är ett interaktivt hjälpmedel som man använder sig av för att koordinera, planera och genomföra åtgärder i och kring strandstädning. Kartan är så fiffig att om du städat en strand kan du genom en markering på kartan ange att skräp behöver föras iväg därifrån. Du kan bara lägga skräpet i högar, se till att det inte blåser iväg, så hämtas det av någon annan. Om du är ute och promenerar eller åker båt och stöter på en strand som behöver städas, kan du göra en markering på kartan. Då kommer detta till andras kännedom och även om du inte har möjlighet till att städa den stranden just då så har du i alla fall gjort en insats genom att uppmärksamma detta på strandstädarkartan.

Flagga i mobilen

Om du befinner dig på en strand där det finns ett städbehov behöver du bara plocka fram din mobil, öppna upp strandstädarkartan och sätta en flagga. Din mobil känner av var du befinner dig, om du har platstjänster aktiverade, så du behöver inte oroa dig för att märka ut på fel ställe. Beroende på strandens behov kan du välja färg på flagga. Grön flagga för en städad och färdig strand. Gul flagga, om du har städat stranden men skräpet behöver hämtas. Röd flagga betyder att stranden måste städas. Den vita flaggan betyder att stranden behöver städas och att det är planerat.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!