Vattenforskning

Vattenforskning

Här kan man läsa om modern vattenforskning och vad det innebär. När Jorden ses från rymden verka det vara som en blå prick. Det beror på att drygt 70 procent av ytan är täckt med vatten. Vatten finns också på många av planeterna, och flera månar samt att Jupiter och Saturnus tros ha betydande vattenresurser. Men Jorden är utan tvekan den planeten i vårt solsystem där vatten har en avgörande närvaro. Det är tack vare vatten och dess fysiska särdrag som livet blomstrade i första hand. Vatten är så bekant för oss att vi ofta glömmer vad ett anmärkningsvärt ämne det är.

Vad är egentligen vatten?

Vatten är H2O, en enkel molekyl som består av två väteatomer och en av syre. Det är det enda ämnet som finns som fast, flytande och gas i temperaturintervallen som finns på jorden. Vattnet är transparent, men är inte helt färglöst. Precis som himlen är vattnet blått eftersom molekyler i atmosfären sprider blått ljus mer än andra färger, så stora mängder vatten har en liknande blå färg. Vi är extremt lyckliga att ha så mycket vatten på jorden eftersom det har anmärkningsvärda egenskaper.

Vad är så speciellt med det?

Vatten är ett imponerande lösningsmedel, vilket innebär att det är extremt bra på att lösa saker. Det är delvis varför det är så värdefullt för levande organismer och fungerar som en transportvätska för en hel mängd kemikalier i levande celler. Det som gör vatten till ett så bra lösningsmedel är dess förmåga att hålla fast vid och separera atomerna i ett ämne, vilket är tack vare ovanligt stark vätebindning. Detta är effekten som gör vatten så speciellt: en elektrisk attraktion mellan väteatomer och andra atomer som kväve, syre och fluor. Vätebindning mellan vattenmolekyler gör dem också svåra att separera och pressar upp kokpunkten. Utan denna effekt skulle vatten koka vid omkring -70 ° C. Det skulle innebära inget flytande vatten på jorden – och inget liv.

En annan väsentlig biverkning av vätebindning är att när vatten fryser bygger vätebindningarna mellan molekylerna kristallerna en viss form. Därför bildas snöflingor med sex punkter, och det betyder att vattenkristaller har mer utrymme i dem än de annars skulle göra. De bildar tetraedrar – former med fyra triangulära sidor. Som ett resultat är fast vatten eller is mindre tätt än vätskeformen, varför det inte rekommenderas att lägga flaska vatten i frysen (vattnet expanderar och kan krossa flaskan), och varför is flyter i en damm.

Var i universum har vi hittat vatten?

Var i universum har vi hittat vatten?

De kemiska elementen som utgör vatten (väte och syre) finns rikligt av i universum. Faktum är att de är de första och tredje vanligaste ämnet. Därför är det inte förvånande att vatten dyker upp på många ställen. Varje planet i solsystemet har åtminstone lite vatten, även om den ugnliknande Venus bara har små mängder ånga i sin atmosfär. Detta var kort om vad man funnit om vatten och grunderna i vad vatten är. I kommande artiklar hoppas vi kunna göra djupdykningar i ämnet!