Vattenkraft

Vattenkraft är en förnybar energikälla som tillsammans med vindkraft och solenergi är ett mer miljövänligt val som påverkar jorden mindre.

Vattenkraft

Det är nödvändigt att man väljer en energikälla som är snäll mot naturen och som dessutom är ett väldigt effektivt val. Om man bor i ett område där man kan ta del av vattnets ström eller flöde för att skapa energi är detta helt klart ett bättre och mer miljövänligt val som alla drar nytta av. Men hur fungerar egentligen vattenkraft? Och vilka fördelar ger denna förnybara energikälla gentemot andra alternativ? Detta kan man läsa lite mer om i denna artikel.

Hur länge har man använt sig av vattenkraft?

Genom ett vattenkraftverk tar man tillvara på vattenströmmar och kan därefter omvandla detta till energi. Det är mer vanligt att man utnyttjar naturliga strömmar eller vattendrag men det finns även i Sverige flera konstgjorda vattenkraftverk som fungerar lika bra. Att använda sig av jordens naturliga rörelser för att skapa energi är inte heller någon ny uppfinning. Även om man idag är mer medveten om fördelarna som dessa former av förnybar energi ger för jorden och befolkningen. Just vattenkraftverk har man använt sedan 1800-talet. Då placerade man ett större hjul i ett vattendrag eller ström som sedan var sammankopplat till en kvarn. Med hjälp av vattnets rörelser kunde man på ett mer effektivt sätt mala korn eller vete. Under senare delen av 1800-talet utvecklade man en elektrisk transmission och då kunde ett vattenkraftverk ge energi till en hel fabrik. Förutom vattenkraftverk kan man även utvinna energi från vågor och denna form kallas då för vågkraft. Utöver detta använder man sig idag även av tidvattnet för att skapa energi. Denna form av vattenkraft kallas då för tidvattenkraftverk och är mycket effektiva.

Sveriges tre största vattenkraftverk

I Sverige finns det idag tre stora vattenkraftverk som genererar mycket energi som sedan distribueras ut till samhällets hushåll och butiker. Dessa tre stora kraftverk är då Harsprånget som tar hjälp av Luleälven. Detta vattenkraftverk öppnades år 1951 och har en årsproduktion på 2.13 TWh. Stornorrfors vattenkraftverk tar hjälp av Umeälven för att skapa energi. Detta vattenkraftverk har en årsproduktion på 2.25 TWh. Sedan har man Porjus vattenkraftverk som även dem tar hjälp av Luleälven. Detta vattenkraftverk har varit i bruk sedan 1914 och har en årsproduktion på 1.23 TWh.

Sveriges tre största vattenkraftverkUtöver dessa tre finns det även otaligt många mindre vattenkraftverk som ger en snällare form av energi till landets befolkning.

Fördelar med vattenkraft

Vattenkraft är en fossilfri el där man tar vara på naturens krafter för att skapa energi. Detta ger såklart en hel del fördelar för naturen men även oss människor då denna produktion släpper ifrån sig näst intill inga växthusgaser alls. Med vattenkraft kan man förvara vattenmassor i magasin vilket bidrar till att man kan reglera och kontrollera energimängden utefter behov och efterfrågan. Detta gör således även att man kan ta till vara på vattnets fulla potential.

För att hjälpa jorden att balansera ut de drastiskt stigande klimatförändringarna är det nödvändigt att man väljer ett grönare val. Tack vare Sveriges vattenströmmar och vattendrag kan man göra ett smartare val som konsument.